Teisėtumas

Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija yra skirta tik rinkodaros ir informaciniams tikslams. Topaz.lt negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų.Topaz.lt neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas (UAB „TOPAZ LT“) pasilieka teisę, bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

Topaz.lt svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Topaz.lt nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.


Autorinės teisės

Šioje tinklavietėje naudojamas pavadinimas Topaz.lt ir logotipas TOPAZ yra registruoti prekių ženklai, kurių savininkų (UAB „TOPAZ LT“) išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Kiti šioje svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai, nuotraukos ir žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų, nuotrauku, žymenų savininkams. Be jų išankstinio raštiško sutikimo draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus, logotipus, nuotraukas ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.


Privatumo politikos keitimas

Topaz.lt  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas internetinėje svetainėje.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Topaz.lt  sistemoje.

Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo vartotojas ir toliau naudojasi Topaz.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad ji sutinka su naujais Privatumo politikos turinio pakeitimais.


Baigiamosios nuostatos

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.