UAB „TOPAZ LT” e. komercijos modelio diegimas

 UAB „TOPAZ LT“ yra stabiliai renginių įrangos nuomos srityje veikianti įmonė, kuri sėkmingai įgyvendina projektą „UAB „TOPAZ LT” e. komercijos modelio diegimas“ (13.1.1-LVPA-K-860-01-1321, toliau – Projektas), pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projektu ,,UAB „TOPAZ LT“ e. komercijos modelio diegimas“ siekiama įdiegti modernius e. komercijos sprendinius, integruojant klientų savitarnos modulį ir el. parduotuvę   į įmonės internetinę svetainę.  UAB „TOPAZ LT“ yra virš 10  metų sėkmingai veikiantis renginių įrangos nuomotojas, pripažintas Lietuvoje ir užsienyje. Deja, įmonė vis dar neturi šiuolaikiškų klientų savitarnos e. komercijos sprendimų, kas apsunkina konkuravimą pasaulinėje rinkoje ir galbūt kliudo pritraukti naujų klientų.  Įmonė turi didelį plėtros potencialą,  įgyvendinus Projektą, bus  sukurtos prielaidos sparčiai UAB „TOPAZ LT“ verslo plėtrai bei sukurtos galimybės   įmonei ir toliau sėkmingai konkuruoti rinkoje. Įsigyta el. parduotuvė leis sėkmingai pradėti interaktyvų paslaugų pardavimo  procesų vykdymą, padės automatizuoti įmonės pardavimus ir padidins įmonės gaunamas pajamas.

UAB „TOPAZ LT“ ES struktūrinių fondų paramą – 46 456,80 eurų pažangios elektroninės prekybos sistemos  diegimui gavo pagal 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, kuria yra siekiama paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Vykdomo projekto rezultatas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įdiegimas, siekiant padidinti pajamų augimą, kas itin prisidėtų prie pažangaus lietuviško verslo plėtros. Projektu ,,UAB „TOPAZ LT“ e. komercijos modelio diegimas “ siekiama įdiegti modernius e. komercijos sprendimus, integruojant klientų savitarnos modulį ir el. parduotuvę  į įmonės internetinę svetainė, sukuriant joje pardavimų modulį. Integracija su įmonės gamybos  procesais leis ne tik paprastus ir greitus, individualizuotus klientų užsakymus, bet ir sumažins įmonei tenkančią administracinę naštą.  Įgyvendinus Projektą, bus  sukurtos prielaidos sparčiai UAB ,,TOPAZ LT“  verslo plėtrai bei sukurtos galimybės   įmonei ir toliau sėkmingai konkuruoti rinkoje. Įsigyti e. komercijos sprendimai leis sėkmingai pradėti interaktyvų paslaugų pardavimo  procesų vykdymą, padės automatizuoti įmonės pardavimus ir padidins įmonės gaunamas pajamas.

Tikimasi, kad projekto veiklų rezultatas leis padidinti įmonės pajamų rodiklio augimą.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasario 18 d. – 2023 m. vasario 17 d.